Tarieven & privacy reglement

Tarieven voor werkgevers:
Re-integratie trajecten of andere (aanvullende) trajecten op aanvraag.

Tarieven voor particulieren:
Kennismakingsgesprek (telefonisch, online of in de praktijk): 15 minuten gratis en vrijblijvend.

 

Consulten (online, in de praktijk en op locatie):

20 minuten  
€ 45,-
30 minuten  
€ 55,-
45 minuten  
€ 80,-
60 minuten (1 uur)
€ 90,-
75 minuten  
€ 120,-
90 minuten (1,5 uur)
€ 130,-

Tarieven baby’s en dreumes: leeftijd 0 tot en met 2 jaar:

15 minuten
€ 25,-
20 minuten
€ 35,-
30 minuten
€ 45,-

Tarieven kinderen: leeftijd 3 tot en met 9 jaar:

20 minuten
€ 40,-
30 minuten
€ 50,-
45 minuten
€ 70,-

Relatie­therapie:

60 minuten
€ 130,-
90 minuten
€ 155,-
 

Begeleiding gezin:

60 minuten
€ 145,-
90 minuten
€ 180,-

De bedragen voor relatietherapie en begeleiding gezin zijn Incl. btw.

 

Online Webinars
gratis

Extra bijdrage:

Consult op externe locatie in Purmerend
Plus reiskosten € 5,-
Consult op locatie bij JSC Toptraining Volendam
Plus reiskosten € 7,50
Consult op locatie buiten Purmerend op max. 20 minuten
Plus reiskosten plus € 10,-
Consulten op locatie verder dan 20 minuten reizen
Reiskosten plus bijdrage in overleg

BTW – identificatienummer: NL001603534B24 en KvK – 37152612

Annulerings­voorwaarden:

Behandelingen kunnen tot 24 uur van te voren worden geannuleerd. Later dan 24 uur worden de behandelingen in rekening gebracht.

Betalingen

Na een behandeling kun je contant afrekenen of het overmaken via een banktransactie. Je krijgt per e-mail een factuur, die je kunt indienen bij je zorgverzekeraar.

Het bedrag van het consult dient binnen zeven dagen na consultdatum te zijn overgemaakt op ING rekening: IBAN NL60 INGB 0002751703, t.n.v. Praktijk Zielsgeluk. Belangrijk dat je ook het  factuurnummer vermeldt.

Ben je te laat met betalen, dat wil zeggen zeven dagen na de consultdatum sturen wij je een betalingsherinnering. Verder willen wij je erop attenderen dat we samenwerken met het incassobureau Medicas.

Vergoedingen

Behandelingen kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van je zorgverzekering.

Je bent zelf verantwoordelijk om dit in je polisvoorwaarden na te kijken.

De volgende behandelvormen kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van de aanvullende zorgverzekering:

 • Psychosociale therapie met uitzonderzing van Leefstijlcoaching,  Relatietherapie en Begeleiding gezin
 • Lichaamsgerichte therapie: deze behandelvormen vallen onder de aanvullende vergoeding van een natuurgeneeskundig consult, massagetherapie of energetische therapie

Tips voor andere vergoedingen

Op basis van de Wet Verbetering Poortwachter hebben veel werkgevers budget voor ziekteverzuim, preventie of re-integratie. Denk aan psychosociale therapie, Body Mind Release, hypnotherapie, NLP, EMDR, Mindfulness en coaching.

Cel gezondheidsonderzoek, vitaliteit coaching en orthomoleculaire therapie kunnen  bijdrage aan de fysieke en psychische gezondheid van medewerkers. Neem contact op voor een offerte op maat voor een coaching of re-integratie begeleidingstraject. Deze offerte kun je voorleggen aan je werkgever. Bij veel werkgevers wordt het traject (deels) vergoed. Het behandeltraject valt vaak onder opleiding, dus investering in je gezondheid en algemene ontwikkeling.

Zelfstandig ondernemers kunnen de coaching sessies opvoeren. Dan is het een aftrekpost.

“Wij willen je erop wijzen dat wij je bij binnenkomst van de behandelruimte vragen (uit hygiënisch oogpunt) om je schoenen in het halletje voor de behandelruimte te plaatsen. Als je snel last hebt van koude voeten, kun je b.v. sloffen of sokken meenemen.

Heb je vragen of wil je overleggen ? Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek

Privacy regelement:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

We bieden uiterste zorg om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat we:

 • zorgvuldig om gaan met jouw persoonlijke medische gegevens.
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een ander gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Jouw naam, adres en woonplaats
 • Jouw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ”behandeling natuurgeneeskunde”, of ”psycho sociaal consult”
 • De kosten van het consult
 • Zorgverzekeraar en verzekeringsnummer

Heb je een klacht?

Alle VBAG-zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Ze doen er alles aan om jou op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als je de kwestie eerst met je therapeut bespreekt. Misschien is er sprake van een misverstand en kom je er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt. Is het moeilijk je ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het je therapeut dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek met je therapeut jouw onvrede of klacht op.

Als je er samen niet uitkomt

Voel je je niet in staat de kwestie te bespreken met je therapeut, laat de situatie dit niet toe of kom je er samen niet uit? Dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt je bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met jou wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor jouw klacht. Je klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk.

Inzet klachtenfunctionaris

Om de klachtenfunctionaris in te zetten, neemt je contact op met het secretariaat van de VBAG. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met jou opnemen.

Geschillencommissie: bindende uitspraak

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.

Kosten

Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht.

Op www.zorggeschil.nl vindt je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.

Waarover kun je een klacht indienen?

Je kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die je van jouw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop je bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade die door de behandeling is ontstaan of over beschadigde/vermiste eigendommen.

 

Tuchtrecht Complementaire Zorg TCZ

Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om jouw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 297, 4700 AG Roosendaal, telefoonnummer 0165 – 567 014, bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep.

Tuchtrecht Complementaire Zorg

Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ.

Heb je een klacht en komt je er met uw zorgverlener niet uit? Neem contact op met de VBAG!

Het secretariaat van de VBAG is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00u en 12.00u op nummer 040-2838988. Je kunt ook een mail sturen naar secretariaat@vbag.nl.

www.vbag.nl
Berg 65 C
5671 CB Nuenen
Telefoon: 040-2838988

Wij zijn aangesloten als registertherapeut bij:

 • Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG)
 • Beroepsvereniging voor therapeuten met een erkende opleiding binnen de complementaire geneeswijzen in Nederland.
 • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ/TCZ)
 • Overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ.
 • Bond van Europese Reflexologen (BER)

Ervaringen

De mindfulness cursus heeft mij geleerd om meer in het moment te leven en beter om te gaan met Stress en spanning. Omar

Het is fijn om tijdens de mindfulness avonden samen met gelijk gestemde te mediteren. Bob creëert een warme gezellige sfeer. Karin

Natasja legt de informatie in de Webinar in makkelijke taal uit. Ze laat duidelijke plaatjes zien. Na haar uitleg begreep ik waarom mijn huid en blaasklachten steeds weer terugkwamen. Denise

Door de presentatie werd ik weer gemotiveerd. Ze legt alles goed uit. Ze gaf adviezen waar ik snel voelbare en zichtbare resultaten door kreeg. Lennie

Na meer dan 10 jaar lange zoektocht heeft Natasja me geholpen met de kern waar mijn klachten vandaan komen. Ik ben nu bewust wat ik nodig heb. Irma

Tijdens de presentatie werd mij duidelijk waarom ik snel moe en overprikkeld was. Bob heeft mij geleerd om beter mijn grenzen aan te geven. Mark

De klankavonden geven mij rust en ontspanning voor langere tijd. Marjanne

Klankavonden geven mij een gevoel als of ik op vakantie ben geweest. Ik doe volgende keer weer mee. Dank je wel Gijs

Door de presentatie van Natasja snap ik waarom ik, na vele therapeut adviezen, nog steeds niet volledig was hersteld. Sonja

Praktijk Zielsgeluk